Hlavná stránka

Oznamy 

Samospráva

O obci 

Organizacie v obci

 

Počitadlo prístupov

 

Insignie obce Mikulašová

Erb obce

Erb obce

Pri tvorbe návrhu obecného erbu sme vychádzali zo staršej historickej predlohy, a preto erb obce Mikulášova v popise znie:
V modrom štíte doprava pootočená zlatovlasá striebroodetá žena v striebornom, červenou stuhou ozdobenom klobúku, v zlatej červenolemej zástere a červených topánkach, oboma rukami držiaca zlatý košík so striebornými hubami so zlatými klobúkmi.  

Pečať obce

Pečať obce

Z heraldicko - sfragistických prameňov sa zachoval odtlačok pečatidla z r. 1787 na písomnosti z 13. decembra 1787. Obecne pečatidlo používal richtár na potvrdzovanie obecných písomnosti. Nám neznámy rytec aj do tohto typária vtlačil svoj ,rukopis", podobne ako v mnohých pečatidlách obci širokého okolia. Typický výrazný perlovec oddeľuje kruhopis od pečatného poľa. V kruhopise je uvedené: : SIGIL :: NIKLYOVA :: 1787 : ( Pečať' Mikulášova) a v pečatnom poli je vyobrazená žena v klobúku nesúca v pravej ruke košík s hubami.

V r. 1868 si dala obec vyhotoviť' nove typárium s úplné iným motívom. Zachovane pečatidlo sa nachádza v zbierke pečatidiel Šarišského múzea v Bardejove. z hľadiska výtvarného je nove typárium jednoduché, • strohé a po umeleckej stránke nie veľmi hodnotne. Rytec v pečatnom poli vyobrazil pluh položeny na oráčine. Týmto symbolom poukázal na jeden z najdôležitejších poľnohospodárskych úkonov - orbu. V kruhopise je v maďarskom jazyku nápis: NIKLYOVA KOZSEG HIV. (atal) PECSETJE 1868 ( úradná pečať' obce Mikulášova)  

 

Stará pečať

Stará pečať

 


Erb obce

Pracovná doba

Pondelok
7:30 - 12:00
12:30 - 15:30

Utorok
7:30 - 12:00
12:30 - 15:30

Streda
7:30 - 12:00
12:30 - 15:30

Štvrtok
7:30 - 12:00
12:30 - 15:30

Piatok
7:30 - 12:00

Základné informácie

Samosprávny kraj
Prešovský

Región
Horný Šariš

Mikroregión
Makovica

Okres
Bardejov

Počet obyvateľov
130

Prvá písomná zmienka
1414

Matričný úrad
Nižná Polianka

Kontakt

Obecný úrad
Mikulášová 50
086 36 Nižná Polianka

Telefón
+421 54 479 91 37
+421 911 086 361

E-mail
obecmikulasova@gmail.com

 

Odkazy

Logo PSK