Hlavná stránka

Oznamy 

Samospráva

O obci 

Organizacie v obci

 

Počitadlo prístupov

 

Vojnový cintorín Mikulášová (Niklová)

Vojnový cintorín nachádzajúci sa pri obci Mikulášová patri medzi najväčšie a najzaujímavejšie v okrese Bardejov. Cintorín sa nachádza vo vzdialenosti jeden kilometer od obce východným smerom. Prístup k nemu vedie po lesnej ceste priamo z obce. Vojnový cintorín má úctyhodne rozmery 42x45 metrov. V archívnych materiáloch nájdeme len veľmi málo informácii o tomto vojnovom cintoríne. Podorys cintorina

Podľa údajov z katastrálneho listu by na vojnovom cintoríne malo byť pochovaných 173 neznámych vojakov v 110 hroboch. Z toho počtu je 78 jednotlivých hrobov, 31 spoločných hrobov (4 hroby s dvoma vojakmi, 27 hrobov s troma až piatimi vojakmi) a jedna šachta. tento údaj však nekorešponduje s nákresom z roku 1922, podľa ktorého na cintoríne sa síce nachádza 110 hrobov (78 jednotlivých, 31 spoločných a jedná šachta), ale v nich je pochovaných až 180 neznámych vojakov. Počet 180 padlých vojakov v 110 hroboch (78 jednotlivých, 31 spoločných a jedná šachta) je uvedených aj zozname vojnových cintorínov v obvode Žandárskej stanice Zborov z roku 1921, 1922 a 1923. Podľa náčrtu z roku 1925 sa na cintoríne nachádza až 117 hrobov s neznámym počtom vojakov.

Podorys cintorin

Svedči to o tom, že v obci Mikulášová sa vykonávali exhumácie a na vojnovom cintoríne sa naďalej pochovávalo. Chyba však akákoľvek dokumentácia. Archívna zložka o cintoríne neobsahuje evidenčné listy k jednotlivým hrobom, ani exhumačné protokoly, ktoré by mapovali priebeh exhumácii a objasnili by počet vojakov pochovaných na tomto vojnovom cintoríne. Súčasťou archívnej zložky je iba 13 exhumačných protokolov vypracovaných ešte rakusko - uhorským Kriegsgräber komandom. Na základe tých exhumačných protokolov poznáme mená 12 rakuskouhorských vojakov (jeden exhumovaný vojak bol neznámy). Títo vojaci boli príslušníkmi peších plukov Landwerhu č. 3, 5, 11 a 27 (Landwerh-infanterieregiment Graz Nr. 3, Landwerh-infanterieregiment Triest Nr. 5, Landwerh-infanterieregiment Jičin Nr. 11, Landwerh-infanterieregiment Laibach Nr. 27,). Z dvanástich známych vojakov sú dvaja práporčíci (Sefab Rňollig a Karl Strohmann) a dvaja nadporučíci (Heinrich Konrád a K. Marack).

V medzivojnovom období praktickú údržbu vojnového cintorína zabezpečoval Ondrej Hruška. V roku 1921 mu za túto činnosť bola vyplatená suma 350 Kč. Vojnový cintorín dlhé roky chátral a s jeho obnovou sa začalo len v poslednom období. V súčasnosti sa cintorín nachádza na lesnom poraste, jeho plocha však bola vyčistená. Hroby sú jasne viditeľné.

Do budúcnosti bude vhodné umiestniť na plochu cintorína provizórny kríž, kým sa nezačne s jeho komplexov rekonštrukciou. Ak by sa vojnový cintorín v Mikulášovej zrekonštruoval na základe historických podkladov, stal by sa jednoznačne jednou z kulturno - historických dominat regiónu.

Podklady:

Knižná publikácia Mementá prvej svetovej vojny, Diel lll.
Cintoríny v okresoch Bardejov a Svidník.

 

 

 

 

 

 

 

 


Erb obce

Pracovná doba

Pondelok
7:30 - 12:00
12:30 - 15:30

Utorok
7:30 - 12:00
12:30 - 15:30

Streda
7:30 - 12:00
12:30 - 15:30

Štvrtok
7:30 - 12:00
12:30 - 15:30

Piatok
7:30 - 12:00

Základné informácie

Samosprávny kraj
Prešovský

Región
Horný Šariš

Mikroregión
Makovica

Okres
Bardejov

Počet obyvateľov
130

Prvá písomná zmienka
1414

Matričný úrad
Nižná Polianka

Kontakt

Obecný úrad
Mikulášová 50
086 36 Nižná Polianka

Telefón
+421 54 479 91 37
+421 911 086 361

E-mail
obecmikulasova@gmail.com

 

Odkazy

Logo PSK